Free Joomla Templates by iPage Hosting

Wielokontenerowy symulator gaszenia pożarów wewnętrznych

Kategoria: Baza szkoleniowa Opublikowano: środa, 28, lipiec 2010

 

Komora rozgorzeniowa (ogniowa) służy do symulacji zjawisk, jakie zachodzą w pomieszczeniu podczas pożaru.

Składa się z dwóch części: części  służącej do umieszczenia materiałów palnych, z możliwością obudowania ścian i sufitu materiałami symulującymi palny wystrój wnętrza oraz części obserwacyjnej,

umożliwiającej w pierwszej fazie rozwoju pożaru obserwację zjawisk towarzyszącym spalaniu się materiałów. W miarę rozwoju pożaru, obejmuje on całą objętość komory ogniowej i umożliwia obserwacje rozprzestrzeniania się płomienia przez niespalone pary i gazy zebrane pod sufitem (w konsekwencji obserwację rozgorzenia).

 

Projektując monitoring temperaturowy komory zwrócono uwagę, że występujące gazy i dymy pożarowe lub inne zanieczyszczenia (np. pył i kurz) mogą zmieniać wskazania urządzeń pomiarowych. Ponadto, ze względu na stalową konstrukcję same mogą być źródłem promieniowania pasożytniczego bezpośredniego lub odbitego. W przyjętym rozwiązaniu uwzględniono również to, że elementy urządzenia muszą spełniać kryterium wodoszczelności i gwałtownych zmian temperatur (tzw. szoku termicznego) w przypadku wprowadzenia prądów wody o różnym stopniu rozproszenia.

System pomiaru temperatury w komorze ogniowej składa się z:

  • czujników termoelektrycznych;
  • urządzenia odczytującego temperaturę;
  • tablicy wizualizującej temperaturę.

W opisywanym rozwiązaniu zainstalowano cztery czujniki (termopary) o zakresie pomiarowym do 12000C. Dwa z nich umieszczone są bezpośrednio w źródle ognia, na dwóch poziomach- u podstawy paleniska i przy suficie. Trzeci czujnik usytuowany jest na drodze przemieszczania się płonących gazów na maksymalnej wysokości komory (ok.2,5m). W miejscu przebywania ćwiczących, umiejscowionym najdalej źródła ognia zainstalowano czwartą termoparę.

       Zasada działania termopary oparta jest na zjawisku termoelektrycznym, polegającym na powstaniu prądu elektrycznego w obwodzie, złożonym z dwóch różnych przewodników, których złącza umieszczone są w różnych temperaturach.

       Z czujników sygnał elektryczny po łączach wykonanych przewodami kompensacyjnymi w izolacji silikonowej przekazywany jest do urządzenia odczytującego temperaturę. Podstawowym elementem do odczytu sygnału elektrycznego jest układ komunikacji międzyprocesorowej oraz 24 bitowy przetwornik analogowo- cyfrowy. Dane z termopar odczytywane są co 0,5 sekundy i przesyłane na tablicę temperatur.

       Tablica jest elementem przenośnym, który umożliwia wizualizację rejestrowanych przebiegów temperatur o zakresie od 0 do 19990C. Składa się z czterech dużych wyświetlaczy o regulowanej cyfrowo, dobrej jasności świecenia. Wielkość cyfr, jak również poziom natężenia świecenia umożliwiają śledzenie zmieniających się wartości temperatur przez grupę ćwiczącą przy każdych warunkach pogodowych.

       Wprowadzenie odczytu temperatur pozwala na dokładne śledzenie zmieniających się faz pożaru. Przebiegi zmiennych temperaturowych dokładnie oddają teoretyczne podstawy znanych stref pożarowych.

 

 

 O rozgorzeniu - czytaj więcej:

 

Grimwood P., "Rozgorzenie - największy koszmar strażaka", tłum. Nocoń W.

Engiel M., "Zrywanie z werbalizmem", Przegląd Pożarniczy 2/96

Odsłony: 5831