Free Joomla Templates by iPage Hosting

Wielokontenerowy symulator gaszenia pożarów wewnętrznych

Kategoria: Baza szkoleniowa
Opublikowano: środa, 28, lipiec 2010

 

Komora rozgorzeniowa (ogniowa) służy do symulacji zjawisk, jakie zachodzą w pomieszczeniu podczas pożaru.

Czytaj więcej: Wielokontenerowy symulator gaszenia pożarów wewnętrznych

Komora dymowa

Kategoria: Baza szkoleniowa
Opublikowano: piątek, 13, czerwiec 2014
Super User

Obiekt komory wykonano na bazie sześciu kontenerów o wymiarach 6,0x2,5x2,5 m połączonych ze sobą  za pomocą połączeń spawanych i skręconych w miejscu użytkowania. Zestawiony układ kontenerów w końcowej fazie został ocieplony wełną mineralną i pokryty falistą  blachą ocynkowaną w celu zapewnienia ochrony przed warunkami atmosferycznymi, jak również zapewnienia estetyki.

Czytaj więcej: Komora dymowa

Awarie instalacji

Kategoria: Baza szkoleniowa
Opublikowano: środa, 28, lipiec 2010

Stanowisko do ćwiczeń taktycznych z zakresu zdarzeń w infrastrukturze komunalnej i przemysłowej, takich jak wycieki cieczy niebezpiecznych spowodowanych awarią zaworów, czy uszkodzeniem przewodów i rurociągów. 

LPG

Kategoria: Baza szkoleniowa
Opublikowano: środa, 18, kwiecień 2012

ac

Opisywane stanowisko pozwoli nam symulować szereg wariantów, tj.

- niekontrolowany wypływ gazu

do atmosfery i utworzenie obłoku palnego gazu, z możliwością zapłonu powstałej mieszaniny gaz-powietrze i wybuchu,

- wyciek fazy ciekłej i gazowej bez zapłonu,

- wyciek fazy gazowej pod ciśnieniem z zapłonem “Jet Fire”,

- wyciek fazy ciekłej z zapłonem,

- rozszczelnienia na poszczególnych elementach zbiornika.

 

Czytaj więcej: LPG

Poligon

Kategoria: Baza szkoleniowa
Opublikowano: środa, 28, lipiec 2010
by GodlesPoligon do ćwiczeń z zakresu działań gaśniczych podczas pożarów na terenach wiejskich i pożarów lasów i torfowisk oraz dostarczania wody na duże odległości.

Czytaj więcej: Poligon

Pożary cieczy

Kategoria: Baza szkoleniowa
Opublikowano: środa, 28, lipiec 2010

aaStanowisko do obserwacji i gaszenia pożarów cieczy palnych. Daje możliwość wykorzystanie tac o różnych wielkościach

Czytaj więcej: Pożary cieczy

Wspinalnia

Kategoria: Baza szkoleniowa
Opublikowano: środa, 28, lipiec 2010

by Godles

Wspinalnia wykorzystywana jest do ćwiczeń z zakresu ratownictwa wysokościowego, między innymi ewakuacji ludzi z wyższych kondygnacji

Czytaj więcej: Wspinalnia

Cięcie drewna, stali i betonu

Kategoria: Baza szkoleniowa
Opublikowano: środa, 28, lipiec 2010

Stanowiska do ćwiczeń z zakresu cięcia piłami do drewna oraz stali i betonu

Zestawy pneumatyczne

Kategoria: Baza szkoleniowa
Opublikowano: środa, 28, lipiec 2010

by Godles

Stanowisko do ćwiczeń z pneumatycznymi zestawami ratowniczymi podnoszącymi

 

 

Czytaj więcej: Zestawy pneumatyczne

Ratownictwo drogowe

Kategoria: Baza szkoleniowa
Opublikowano: środa, 28, lipiec 2010

by godlesStanowisko służy do ćwiczeń z zakresu ratownictwa drogowego

Czytaj więcej: Ratownictwo drogowe

Pożary piwnic

Kategoria: Baza szkoleniowa
Opublikowano: środa, 28, lipiec 2010

by GodlesStanowisko do ćwiczeń taktycznych z zakresu gaszenia pożarów piwnicznych.

Czytaj więcej: Pożary piwnic

Działania w studniach i kanałach

Kategoria: Baza szkoleniowa
Opublikowano: środa, 28, lipiec 2010

by GodlesStanowisko do ćwiczeń w warunkach zawałów w studniach i kanałach. Umożliwia przećwiczenie technik ewakuacji

Czytaj więcej: Działania w studniach i kanałach

Wybuchy

Kategoria: Baza szkoleniowa
Opublikowano: środa, 28, lipiec 2010

by GodlesStanowiska do obserwacji wybuchów - dają możliwość obserwacji wybuchów cieczy palnych skroplonych pod ciśnieniem ("bleve") oraz wybuchu gazów w postaci chmury.

Czytaj więcej: Wybuchy

Uszczelnianie wycieków

Kategoria: Baza szkoleniowa
Opublikowano: środa, 28, lipiec 2010
dStanowisko służy do ćwiczeń z zakresu uszczelniania wycieków substancji niebezpiecznych z cystern samochodowych przy użyciu różnych metod.

Czytaj więcej: Uszczelnianie wycieków

Katastrofy budowlane

Kategoria: Baza szkoleniowa
Opublikowano: środa, 28, lipiec 2010
cStanowisko do ćwiczeń z zakresu ratownictwa budowlanego z elementami ratownictwa medycznego - przebicia w ścianach i stropach, wykonywanie wykopów, odgruzowywanie

Czytaj więcej: Katastrofy budowlane