Free Joomla Templates by iPage Hosting

"Profilaktyka uzależnień"-warsztaty

Kategoria: Kursy, szkolenia i inne wydarzenia
Opublikowano: wtorek, 05, lipiec 2011

by GodlesW dniach 29 czerwca - 1 lipca br., w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, odbyły się warsztaty tematyczne „Profilaktyka uzależnień”. Szkolenie adresowane było do psychologów realizujących zadania Systemu Pomocy Psychologicznej w PSP oraz współpracujących z nimi księży kapelanów. Uwzględniając walor edukacyjny szkolenia i możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy psychologami służb mundurowych, do udziału w warsztatach zaproszeni zostali również przedstawiciele psychologów z Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej oraz pracownicy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Czytaj więcej: "Profilaktyka uzależnień"-warsztaty

Zakończenie szkolenia podstawowego

Kategoria: Kursy, szkolenia i inne wydarzenia
Opublikowano: piątek, 01, lipiec 2011

obraz 149            17 czerwca 2011 r. zakończyła się kolejna edycja szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej. Do grona osób, które zasiliły Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, tudzież inne jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej, dołączyło kolejnych 28 strażaków.

            Dobra atmosfera na zajęciach i duże zaangażowanie słuchaczy i kadry dydaktycznej zaprocentowały – wyniki końcowe okazały się niezwykle satysfakcjonujące.

Czytaj więcej: Zakończenie szkolenia podstawowego

Donald Fisher w Ośrodku

Kategoria: Kursy, szkolenia i inne wydarzenia
Opublikowano: środa, 08, czerwiec 2011

by Godles31 maja 2011 r. Ośrodek Szkolenia KW PSP w Olsztynie odwiedził strażak z Arizony. Pan Donald Fisher, emerytowany dowódca batalionu i zastępca komendanta straży, pełnił służbę przez niemal 34 lata, między innymi służąc w bazie lotnictwa Stanów Zjednoczonych, służąc jako ratownik, operator sprzętu, członek grupy poszukiwawczo-ratowniczej, dowódca, wykładowca, dowódca batalionu (dowodzący kilkoma jednostkami ratowniczo-gaśniczymi), szef wydziału szkolenia i zastępca komendanta straży. Korzystając z zaproszenia tutejszej kadry dydaktycznej opowiedział o wynikach swoich badań, jakie przeprowadził w zeszłym roku pisząc pracę magisterską dotyczącą wypadków śmiertelnych na służbie.

Czytaj więcej: Donald Fisher w Ośrodku

Poprawna polszczyzna

Kategoria: Kursy, szkolenia i inne wydarzenia
Opublikowano: czwartek, 26, maj 2011

a  W dniach 24-25 maja 2011 r. w naszym Ośrodku Szkolenia odbyło się zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Olsztynie szkolenie pt. „Poprawna polszczyzna w redagowaniu tekstów i korespondencji w języku oficjalnym i urzędowym. Główne zasady dobrego stylu w komunikacji. Formy adresatywne. Standardy urzędowej korespondencji elektronicznej”. Uczestnikami szkolenia byli komendanci powiatowi i miejscy PSP oraz naczelnicy wydziałów i kierownicy sekcji KW PSP w Olsztynie. Warsztaty poprowadził znany dziennikarz Polskiego Radia Olsztyn redaktor Andrzej Pawlik.

 

Tekst i zdjęcia: własne

Czytaj więcej: Poprawna polszczyzna

Fire Dragon 3000

Kategoria: Kursy, szkolenia i inne wydarzenia
Opublikowano: czwartek, 26, maj 2011

aW dniu 23 maja 2011 roku w naszym Ośrodku Szkolenia odbyły się ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem symulatora pożarów wewnętrznych „Fire Dragon 3000” firmy Dräger. Zastosowany trenażer oferował możliwość przećwiczenia typowych scenariuszy uwzględniających sytuacje niebezpieczne spotykane podczas działań ratowniczo-gaśniczych w obiektach wewnętrznych. W głównej mierze taktyka działań gaśniczych dotyczyła sposobów zapobiegania zjawisku rozgorzenia, gaszeniu elementów wyposażenia wnętrz (kanapa, szafka kuchenna) oraz elementów konstrukcyjnych obiektu stanowiących drogę ewakuacji (schody), jak również metody przerywania procesu spalania w odniesieniu do instalacji gazowych.

Czytaj więcej: Fire Dragon 3000

Szkolenie w Legionowie

Kategoria: Kursy, szkolenia i inne wydarzenia
Opublikowano: czwartek, 14, kwiecień 2011

6-9233W dniach 7-8 kwietnia 2011 roku pracownicy Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie uczestniczyli w szkoleniu w zakresie kierowania ruchem drogowym dla kadry dydaktycznej szkół i ośrodków szkolenia Państwowej Straży Pożarnej realizowanym w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

            Szkolenie miało na celu doskonalenie umiejętności kadry dydaktycznej w zakresie kierowania ruchem drogowym i zdobycie nowych kwalifikacji, które będą mogły być wykorzystane w procesie dydaktycznym i kształceniu nowo przybyłych do służby strażaków.

 

Czytaj więcej: Szkolenie w Legionowie

Ruszył kurs podstawowy

Kategoria: Kursy, szkolenia i inne wydarzenia
Opublikowano: czwartek, 14, kwiecień 2011

x

 W dniu 7 marca 2011 r. rozpoczęliśmy szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej, mające na celu przygotowanie zawodowe uprawniające do pełnienia służby w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, w tym w jednostkach ratowniczo-gaśniczych oraz podejmowania pracy zawodowej w innych jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej.

Na szkolenie zakwalifikowało się 28 kandydatów, którzy w pocie czoła starają się sprostać zadaniu, jakim jest ukończenie kursu z jak najlepszymi wynikami, za czym idą wiedza i umiejętności niezbędne do niezwykle odpowiedzialnej pracy strażaka.

Czytaj więcej: Ruszył kurs podstawowy

Warsztaty metodyczne w SA PSP w Krakowie

Kategoria: Kursy, szkolenia i inne wydarzenia
Opublikowano: czwartek, 03, marzec 2011

dscf7930

W ostatnim dniu miesiąca lutego br. kadra dydaktyczna Ośrodka Szkolenia gościła w krakowskiej Szkole Aspirantów PSP, gdzie odbywały się warsztaty metodyczne nt. „Przygotowanie do organizacji i realizacji szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej”. Przedmiotowe szkolenie nazywane dawniej kursem podoficerskim w naszym ośrodku planowane jest w dniach od 29 sierpnia do 25 listopada 2011 r.

         Udział w warsztatach miał na celu wymianę dotychczasowych doświadczeń szkoły i ośrodków szkolenia w zakresie organizacji szkoleń uzupełniających.

buy cialis online canada paypal buy cialis online - millpharmacy.com cheap cialis canada pharmacy

Czytaj więcej: Warsztaty metodyczne w SA PSP w Krakowie

Z wizytą w krajowej szkole pożarniczej w Eisenhüttenstadt

Kategoria: Kursy, szkolenia i inne wydarzenia
Opublikowano: czwartek, 16, grudzień 2010

dsc_4841Szkoła położona jest w niemieckim landzie Brandenburgia graniczącym z województwem lubuskim. Program wizyty o charakterze studyjnym przewidywał zapoznanie się z systemem szkolenia oraz organizacją funkcjonowania szkoły. Mieliśmy również możliwość poznania bazy szkoleniowej niezbędnej do prowadzenia zajęć teoretycznych w postaci głównie gabinetów i pracowni tematycznych. Pokazano nam również zaplecze socjalne, żywieniowe i sportowe.

Czytaj więcej: Z wizytą w krajowej szkole pożarniczej w Eisenhüttenstadt

Kurs inspektorów 18.10-19.11.2010 r.

Kategoria: Kursy, szkolenia i inne wydarzenia
Opublikowano: środa, 24, listopad 2010

a

W dniu 19 listopada 2010 r. do szacownego grona inspektorów ochrony przeciwpożarowej dołączyło kolejnych 35 osób. Zanim jednak uzyskali oni uprawnienia do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, musieli przyswoić sobie wiele wiadomości z zakresu tej jakże szerokiej, a zarazem niezwykle ciekawej dziedziny. Potwierdzeniem zdobytej wiedzy były prace projektowe, których prawidłowe wykonanie było niezbędnym warunkiem pozytywnego ukończenia szkolenia. Wykonując projekty, przyszli inspektorzy mogli samodzielnie przekonać się, jak wykorzystać zdobytą wiedzę z zakresu:

  • doboru i rozmieszczenia znaków bezpieczeństwa;
  • doboru i rozmieszczenia gaśnic oraz urządzeń przeciwpożarowych;
  • zasad przeprowadzania skutecznej ewakuacji;
  • oceny zagrożenia pożarowego na podstawie zachowania się materiałów w środowisku pożarowym;
  • zachowania się materiałów i konstrukcji budowlanych w trakcie pożaru;
  • zabezpieczenia przeciwpożarowego urządzeń i instalacji, budynków, obiektów budowlanych i terenów.

    Czytaj więcej: Kurs inspektorów 18.10-19.11.2010 r.