Free Joomla Templates by iPage Hosting

FIREFOBIA

Kategoria: Kursy, szkolenia i inne wydarzenia
Opublikowano: czwartek, 14, czerwiec 2018
Super User

gW dniach 28-29 maja oraz 5-6 czerwca w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie odbyły się dwie edycje szkolenia zorganizowanego przy udziale Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji. Głównym celem szkolenia nazwanego roboczo „FIREFOBIA” było przygotowanie policjantów pełniących służbę w oddziałach i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji do interwencji z udziałem substancji niosących zagrożenie pożarem oraz wybuchem.

Czytaj więcej: FIREFOBIA

Bezpieczne Mazury 2017

Kategoria: Kursy, szkolenia i inne wydarzenia
Opublikowano: środa, 28, czerwiec 2017
Super User

aW dniach 8-9 czerwca b. r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Warmii i Mazur EXPO MAZURY miało miejsce wydarzeniecharakterze prewencyjnym i edukacyjnym promujące bezpieczny wypoczynek. Akcja Bezpieczne Mazury poruszała tematy ściśle związane z bezpieczeństwem, w tym pożarowym.

Czytaj więcej: Bezpieczne Mazury 2017

LNG

Kategoria: Kursy, szkolenia i inne wydarzenia
Opublikowano: czwartek, 20, kwiecień 2017
Super User

gaaW dniu 4 kwietnia br. w Ośrodku Szkolenia PSP w Olsztynie  przeprowadzone zostały warsztaty tematyczne pt: ,,Gaz jako paliwo”. Uczestnikami warsztatów byli dowódcy i zastępcy dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP.

Warsztaty miały na celu poszerzenie  i usystematyzowanie wiedzy na temat gazów i cieczy kriogenicznych, ich właściwości fizykochemicznych, sposobów magazynowania i transportowania, zagrożeń związanych z uwolnieniem, pożarem bądź narażeniem na oddziaływanie termiczne cystern lub butli.

Warsztaty składały się z dwóch zasadniczych części: teoretycznej – wzbogaconej pokazami oraz zajęć praktycznych – na stanowiskach dydaktycznych.

Czytaj więcej: LNG

Ratownictwo lodowe

Kategoria: Kursy, szkolenia i inne wydarzenia
Opublikowano: poniedziałek, 20, marzec 2017
Super User

fW dniach 1-3 oraz 7-9 marca 2017 r. w Ośrodku  odbyły się szkolenia w zakresie ratownictwa lodowego. Strażacy PSP z województwa warmińsko-mazurskiego mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę w zakresie znajomości parametrów lodu, sprzętu do ratownictwa lodowego oraz ubrań wypornościcowych i skafandrów ratowniczych, samoratownictwa oraz działań ratowniczych na lodzie wraz z technikami ewakuacji poszkodowanych.

Czytaj więcej: Ratownictwo lodowe

Szersze grono fachowców

Kategoria: Kursy, szkolenia i inne wydarzenia
Opublikowano: piątek, 24, luty 2017
Super User

 

DSC 9762

17 lutego br. zakończyliśmy szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej. 22 fachowców poszerzyło grono osób mogących wziąć na siebie odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wpływając tym samym na poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Czytaj więcej: Szersze grono fachowców

RADIOLOGIA A RADIOMETRIA

Kategoria: Kursy, szkolenia i inne wydarzenia
Opublikowano: piątek, 18, listopad 2016
Super User

aW dniach 14-18.11.2016 r. w Ośrodku Szkolenia odbyło się szkolenie specjalistyczne z zakresu kontroli radiometrycznej i ochrony radiologicznej. Dzięki prowadzącemu szkolenie, majorowi Markowi Świętanowskiemu z Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, słuchacze z całego województwa mogli rozszerzyć zakres swojej wiedzy m. in. o informacje związane z:
- rodzajami promieniowania jonizującego i źródłami promieniowania,
- materiałami promieniotwórczymi i jądrowymi, odpadami i innymi materiałami o znaczeniu strategicznym,

Czytaj więcej: RADIOLOGIA A RADIOMETRIA